z Boleráza

V rámci zimnej prípravy vyženie tréner svojich zverencov vybehnúť na Všivavec a späť. Už ako vychádzajú z dediny zbadajú oproti pobehujúceho zajaca.

Zajac sa ich pýta:,,Kde je tréner?"

Mužstvo jednohlasne skríkne:,,Čaká na ihrisku, kým sa vrátime." a zajaca už nebolo.

Po chvíli stretnú po ceste jeleňa, ktorý ide tiež oproti smerom k dedine.

Jeleň sa ich pýta:,,Kde je tréner?"

Mužstvo jednohlasne skríkne:,,Čaká na ihrisku, kým sa vrátime." a jeleňa už nebolo.

Po pár metroch stretnú oproti bežať medveďa.

Medveď sa ich pýta:,,Kde je tréner?"

Mužstvo jednohlasne skríkne:,,Čaká na ihrisku, kým sa vrátime." a medveda už nebolo.

Keď sa mužstvo už vracalo po ceste stretnú zajaca a zajac celý natešený na nich kričí:,,Pozdravujte trénera."

O niekoľko metrov stretnú i jeleňa. Ten tiež celý natešený kríčí:,,Pozdravujte trénera."

Keď už mužstvo vchádzalo do dediny okolo trénerovho domu, vidia ako medveď zatvára za sebou bránku. Medveď celý usmiaty sa ich pýta:,,Tak čo chlapci, kedy máte ďalší tréning?"