NAJBLIŽŠÍ PROGRAM:
prípravný zápas:   
dňa:      
hodina:   
odchod:   
majstrovský zápas:   
dňa:    
hodina:  
zraz:  
PLÁNOVANÉ AKCIE
   

 

Plánovanie
17.júl.2018 utorok      
18.júl.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší ZRUŠENÝ!!!  
19.júl.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
20.júl.2018 piatok      
21.júl.2018 sobota      
22.júl.2018 nedeľa      
23.júl.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
24.júl.2018 utorok      
25.júl.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
26.júl.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
27.júl.2018 piatok      
28.júl.2018 sobota      
29.júl.2018 nedeľa      
30.júl.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
31.júl.2018 utorok      
1.august.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
2.august.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
3.august.2018 piatok      
4.august.2018 sobota      
5.august.2018 nedeľa      
6.august.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
7.august.2018 utorok      
8.august.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
9.august.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
10.august.2018 piatok      
11.august.2018 sobota      
12.august.2018 nedeľa      
13.august.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
14.august.2018 utorok      
15.august.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
16.august.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
17.august.2018 piatok      
18.august.2018 sobota      
19.august.2018 nedeľa      
20.august.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
21.august.2018 utorok      
22.august.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
23.august.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
24.august.2018 piatok      
25.august.2018 sobota      
26.august.2018 nedeľa      
27.august.2018 pondelok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
28.august.2018 utorok      
29.august.2018 streda o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    mladší    
30.august.2018 štvrtok o 17:00 hod tréning na ihrisku  
    starší    
31.august.2018 piatok      
1.september.2018 sobota      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

odchod z ihriska o 7:30 hod