Tréningová dochádzka

T-tréningová jednotka, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas, TU-turnaj, U9-hráči do 9 rokov a ml., U11-hráči do 11 rokov a mladší, I-účasť, o-absencia ospravedlnená, - absencia neospravedlnená, x-nebolo pre hráča určené
MESIAC APRÍL 2018
  3
T
(ST)
4
T
(ML)
5
T
(ST)
7
MZ
(ST)
10
T
(ST)
11
T
(ML)
12
T
(ST)
14
MZ
(ST)
17
T
(ST)
18
T
(ML)
21
MZ
(ST)
24
T
(ST)
25
T
(ML)
25
T
(ML)
Turoň Michal (2006) I x I I I x O I I x I I x  
Valášek Tomáš (2006) I x I I I x I I I x I I x  
Bottek Tobias (2006) - x I I I x I I O x I I x  
Hlavačka Peter (2007) - x I I I x I I I x I I x  
Buchan Matúš (2007) I x I I I x I I I x I I x  
Lopatka Andrej (2007) - x I x - x I x I x x - x  
Vlkovič Matúš (2007) O x O O O x O O I x I - x  
Lančarič Kristián(2007) I x I I I x I I I x I O x  
Urban Teodor (2007) I x I I I x I I I x I I x  
Daniš Sebastián (2007) I x I I I x I I O x I I x  
Cehlárik Matúš (2007) - x O O I x I I I x I I x  
Fajtl Tomáš (2007) I x I I I x I I I x O I x  
Belica Martin (2007) - x - x - x - x - x x - x  
Hlavatý Martin (2007) O x O O O x O O O x O O x  
Antošík Alex (2007) I x I I I x I I I x I I x  
Petranský Peter (2008) O x O O O x O O O x I I x  
Krištofík Eduard (2008) O x O O - x - O O x I I x  
Horváth Michal (2008) x -       -       - x x -  
Ivančík Tomáš (2008) x I       I       I x x I  
Mihálek Roman (2008) x -       -       - - - x  
Doboš Matúš x -       -       - x x -  
Čuchran Martin (2009) x -       -       - x x -  
Jurkovič Gregor (2009) x I       I       - x x I  
Hečko Lukáš (2009) x I x x x x I     - - - x  
Čech Filip (2009) x I       I       I x x I  
Dugovič Jakub (2010) x I       I       I x x I  
Čuchran Benjamín (2010) x -       -       - x x -  
Zuščík Daniel (2010) x -       -       - x x -  
Klementovič Filip x -       -       - x x -  
Malovec Lukáš (2010) x O       -       I x x I  
Kostolanská Romana x -       -       - x x -  
Jurkovič Dušan x I       -       - x x I  
Janek Adrián (2011) x I       I       I x x I  
Kostolanský Matúš (2010) x -       -       - x x -  
Nemček Samuel (2010) x -       I       - x x I  
Černý Dávid x O       O       - x x I  
Chovanec Artur (2011) x I       I       I x x I  
Královič Alex  (2009) x I       I       - x x I  
Královič Max x I       -       -        
Babirát Matej           i       - x x I  
Vitálišová Laura (2009)                         I  
Vitáliš Alex (2011)                         I  
Vrlák Zachariáš (2009)                         I  
 
MESIAC MAREC 2018
  8
T
(ST)
13
T
(ST)
14
T
(ML)
15
T
(ST)
20
T
(ST)
21
T
(ML)
22
T
(ST)
27
T
(ST)
28
T
(ML)
31
PZ
(ST)
Turoň Michal (2006) O I x O T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
x I I   I
Valášek Tomáš (2006)     x O x I I   I
Bottek Tobias (2006) - O x O x - I   I
Hlavačka Peter (2007) I I x I x I I   I
Buchan Matúš (2007) I I x I x I I   I
Lopatka Andrej (2007) - - x - x - -   -
Vlkovič Matúš (2007) O O x O x O O   O
Lančarič Kristián(2007) I - x O x I I   I
Urban Teodor (2007) I I x I x I I   I
Daniš Sebastián (2007) I I x O x O I   I
Cehlárik Matúš (2007) I I x I x I -   I
Fajtl Tomáš (2007) I I x I x I O   O
Belica Martin (2007) - - x - x - -   -
Hlavatý Martin (2007) - O x O   x O O   O
Antošík Alex (2007) I I x I   x - I   I
Petranský Peter (2008) I I x I   x I O   O
Krištofík Eduard (2008) O - x I   x O O   I
Horváth Michal (2008) x x - x   - x x    
Ivančík Tomáš (2008) x x - x   - x x    
Mihálek Roman (2008) - - x -   x - -    
Doboš Matúš x x - x   - x x    
Čuchran Martin (2009) x x - x   - x x    
Jurkovič Gregor (2009) x x I x   I x x I  
Hečko Lukáš (2009) x x I x   - x x I  
Čech Filip (2009) x x I x   - x x    
Dugovič Jakub (2010) x x I x   - x x I  
Čuchran Benjamín (2010) x x - x   - x x    
Zuščík Daniel (2010) x x - x   - x x    
Klementovič Filip x x - x   - x x    
Malovec Lukáš (2010) x x I x   I x x I  
Kostolanská Romana x x - x   - x x    
Jurkovič Dušan x x I x   O x x I  
Janek Adrián (2011) x x I x   I x x I  
Kostolanský Matúš (2010) x x - x   - x x    
Nemček Samuel (2010) x x I x   I x x I  
Černý Dávid x x - x   - x x    
Chovanec Artur (2011) x x I x   - x x I  
Královič Alex            I x x I  
 
MESIAC FEBRUÁR 2018
  6
T
(ML)
7
T
(ST)
13
T
(ML)
14
T
(ST)
20
T
(ML)
21
T
(ST)
27
T
(ML)
28
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x
T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I x I
T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I
Valášek Tomáš (2006) x I x I I
Bottek Tobias (2006) x I x - I
Hlavačka Peter (2007) x O x I I
Buchan Matúš (2007) x I x I I
Lopatka Andrej (2007)     x - O (I)
Vlkovič Matúš (2007) x O x O -
Lančarič Kristián(2007) x I x I O
Urban Teodor (2007) x I x O -
Daniš Sebastián (2007) x I x O I
Cehlárik Matúš (2007) x O x I -
Fajtl Tomáš (2007) x I x I I
Belica Martin (2007) x - x - -
Hlavatý Martin (2007) x I x - I
Antošík Alex (2007) x I x I I
Petranský Peter (2008) x I x I I
Krištofík Eduard (2008) x I x I I
Horváth Michal (2008) - x - x x
Ivančík Tomáš (2008) I     x O x   x
Mihálek Roman (2008) -     x - x   x
Doboš Matúš -     x - x   x
Čuchran Martin (2009) -     x - x   x
Jurkovič Gregor (2009) I     x I x   x
Hečko Lukáš (2009) I     x I x   x
Čech Filip (2009) -     x - x   x
Dugovič Jakub (2010) -     x I x   x
Čuchran Benjamín (2010) -     x - x   x
Zuščík Daniel (2010) -     x - x   x
Klementovič Filip -     x - x   x
Malovec Lukáš (2010) O     x O x   x
Kostolanská Romana -     x - x   x
Jurkovič Dušan I     x - x   x
Janek Adrián (2011) -     x I x   x
Kostolanský Matúš (2010) -     x - x   x
Nemček Samuel (2010) I     x - x   x
Černý Dávid -     x - x   x
Chovanec Artur (2011) I     x I x   x
 
MESIAC JANUÁR 2018
  9
T
(ML)
10
T
(ST)
14
TU
(2007)
16
T
(ML)
17
T
(ST)
23
T
(ML)
24
T
(ST)
27
TU
 
30
T
(ML)
31
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x I x T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I x O I x O
Valášek Tomáš (2006) x I x I x I I x I
Bottek Tobias (2006) x I x I x I I x I
Hlavačka Peter (2007) x I I I x I O x O
Buchan Matúš (2007) x I I   x I O x O
Lopatka Andrej (2007)         x        
Vlkovič Matúš (2007) x - I - x - O x I
Lančarič Kristián(2007) x I I I x I I x I
Urban Teodor (2007) x I I - x I I x O
Daniš Sebastián (2007) x I I I x I I x I
Cehlárik Matúš (2007) x I I I x I I x -
Fajtl Tomáš (2007) x I I I x I I x O
Belica Martin (2007) x - x I x - x x O
Hlavatý Martin (2007) x I I I x I i x -
Antošík Alex (2007)           x I x x I
Petranský Peter (2008) x O O   I x I I x I
Krištofík Eduard (2008) x O O   O x O O x O
Horváth Michal (2008) x - x   x   x x   x
Ivančík Tomáš (2008) I x x   x I x x I x
Mihálek Roman (2008) x - x   x   x x x -
Doboš Matúš - x x   x   x x - x
Čuchran Martin (2009) - x x   x   x x - x
Jurkovič Gregor (2009) - x x   x   x x I x
Hečko Lukáš (2009) I x x   x I x x I x
Čech Filip (2009) - x x   x   x x - x
Dugovič Jakub (2010) - x x   x   x x I x
Čuchran Benjamín (2010) - x x   x   x x - x
Zuščík Daniel (2010) - x x   x   x x - x
Klementovič Filip - x x   x   x x - x
Malovec Lukáš (2010) - x x   x I x x - x
Kostolanská Romana - x x   x   x x - x
Jurkovič Dušan - x x   x   x x I x
Janek Adrián (2011) I x x   x I x x - x
Kostolanský Matúš (2010) - x x   x   x x - x
Nemček Samuel (2010) I x x   x   x x - x
Černý Dávid - x x   x I x x - x
Chovanec Artur (2011) I x x   x   x x - x
 
MESIAC DECEMBER 2017
  3
TU
(ST)
5
T
(ML)
6
T
(ST)
12
T
(ML)
13
T
(ST)
19
T
(ML)
20
T
(ST)
Turoň Michal (2006) I x I x I


Z
R
U
Š
E
N
Ý

-

Z
A
T
V
O
R
E
N
Á

Š
K
O
L
A

 
I
Valášek Tomáš (2006) I x I x I I
Bottek Tobias (2006) I x O x - O
Gálik Daniel (2006) x x - x - -
Hlavačka Peter (2007) I x I x I I
Buchan Matúš (2007) I x O x I -
Lopatka Andrej (2007) x x O x O O
Vlkovič Matúš (2007) I x - x I -
Lančarič Kristián(2007) I x O x I O
Urban Teodor (2007) I x I x I I
Daniš Sebastián (2007) I x O x I I
Cehlárik Matúš (2007) I x I x - -
Fajtl Tomáš (2007) O x I x O O
Belica Martin (2007) x x - x - -
Hlavatý Martin (2007) I x O x - -
Petranský Peter (2008) I x O x I I
Krištofík Eduard (2008) I x I x I I
Horváth Michal (2008) x          
Polakovič Filip (2008) x          
Ivančík Tomáš (2008) x I        
Herman Filip (2008) x          
Mihálek Roman (2008) x          
Doboš Matúš x          
Čuchran Martin (2009) x          
Jurkovič Gregor (2009) x I   I    
Hečko Lukáš (2009) x     I    
Čech Filip (2009) x          
Dugovič Jakub (2010) x          
Čuchran Benjamín (2010) x          
Zuščík Daniel (2010) x          
Klementovič Filip x          
Malovec Lukáš (2010) x          
Kostolanská Romana x          
Jurkovič Dušan x I   I    
Janek Adrián (2011) x     I    
Kostolanský Matúš (2010) x          
Nemček Samuel (2010) x          
Černý Dávid x          
Chovanec Artur (2011) x I        
 
MESIAC NOVEMBER 2017
  7
T

(ML)
8
T
(ST)
14
T
(ML)
15
T
(ST)
21
T
(ML)
22
T
(ST)
28
T
(ML)
29
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x O x I x I x I
Valášek Tomáš (2006) x O x O x I x I
Bottek Tobias (2006) x I x I x I x I
Gálik Daniel (2006) I x x - x - x -
Hlavačka Peter (2007) x I x I x I x I
Buchan Matúš (2007) x I x I x I x I
Lopatka Andrej (2007) x O x O x O x O
Vlkovič Matúš (2007) x - x - x I x -
Lančarič Kristián(2007) x I x I x I x I
Urban Teodor (2007) x I x I x I x I
Daniš Sebastián (2007) x I x I x I x I
Cehlárik Matúš (2007) x I x I x I x I
Fajtl Tomáš (2007) x I x I x I x O
Belica Martin (2007) x I x - x I x I
Hlavatý Martin (2007) x I x I x I x I
Petranský Peter (2008) x I x I x I x I
Krištofík Eduard (2008) x O x - x I x I
Horváth Michal (2008) - x - x - x - x
Polakovič Filip (2008) - x - x - x - x
Ivančík Tomáš (2008) I x - x I x I x
Herman Filip (2008) - x - x - x - x
Mihálek Roman (2008) - x - x - x - x
Doboš Matúš - x - x - x - x
Čuchran Martin (2009) - x - x - x - x
Jurkovič Gregor (2009) I x I x I x I x
Hečko Lukáš (2009) I x I x I x I x
Čech Filip (2009) - x - x - x - x
Dugovič Jakub (2010) I x I x I x I x
Čuchran Benjamín (2010) - x - x - x - x
Zuščík Daniel (2010) - x - x - x - x
Klementovič Filip - x - x - x - x
Malovec Lukáš (2010) - x - x - x - x
Kostolanská Romana - x - x - x - x
Jurkovič Dušan I x I x I x I x
Janek Adrián (2011) I x I x I x I x
Kostolanský Matúš (2010) - x - x - x - x
Nemček Samuel (2010) I x - x - x I x
Černý Dávid - x - x I x I x
Chovanec Artur (2011) I x - x - x I x
 
MESIAC OKTÓBER 2017
  3
T

 
5
T

 
7
MZ

 
10
T

 
12
MZ

 
17
T

 
19
T
 
21
MZ
 
24
T
 
26
T
 
28
T

 
Turoň Michal (2006) T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

P
R
E

N
E
P
R.

P
O
Č
A
S
I
E
I I I I I I I I I I
Valášek Tomáš (2006) I I I I I   I I I I
Bottek Tobias (2006)     I x I - I I O I
Hlavačka Peter (2007) I I I I I I I I I I
Buchan Matúš (2007) O I I I I I I O I I
Lopatka Andrej (2007) O O O O O O O O O O
Vlkovič Matúš (2007) I I I I I I I I - I
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I I
Daniš Sebastián (2007) O O I I I I I I I I
Cehlárik Matúš (2007) I I I I O O O O O O
Fajtl Tomáš (2007) I I I I I I I I I I
Belica Martin (2007) I x I x I O x I I x
Hlavatý Martin (2007) I I I I I O I I O I
Petranský Peter (2008) I I I I I O O O I I
Mihálek Roman (2008) - I - - - - I - - x
Horváth Michal (2008) - x - x - -   - - x
Polakovič Filip (2008) - x - x - -   - - x
Ivančík Tomáš (2008) - x - x - -   - - x
Herman Filip (2008) I x - x - -   - - x
Krištofík Eduard (2008) I x I I I I I I I I
Doboš Matúš - x - x O O   - - x
Čuchran Martin (2009) - x - x - -   - - x
Jurkovič Gregor (2009) I x I x I I   I I x
Hečko Lukáš (2009) I x O x I I   I O x
Čech Filip (2009) - x - x - -   - - x
Dugovič Jakub (2010) I x - x I I   I - x
Čuchran Benjamín (2010) - x - x - -   - - x
Zuščík Daniel (2010) - x - x - -   - - x
Klementovič Filip - x - x - -   - - x
Malovec Lukáš (2010) - x - x I -   - I x
Kostolanská Romana I x I x - I   - - x
Jurkovič Dušan I x I x I I   I I x
Janek Adrián (2011) I x I x I I   I - x
Kostolanský Matúš (2010) I x I x - I   I - x
Nemček Samuel (2010) I x I x I I   I I x
Černý         x I -   - I x
Gálik Daniel (2006)             I   I I x
Chovanec Artur (2011)           I I   I I x
 
MESIAC SEPTEMBER 2017
  2
MZ

 
5
T

 
7
T

 
9
MZ

 
12
T

 
14
T

 
16
MZ

 
19
T

 
21
T

 
23
MZ

 
26
T

 
28
T

 
30
MZ

 
Turoň Michal (2006) I I I I T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

P
R
E

N
E
P
R.

P
O
Č
A
S
I
E
- I T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

P
R
E

N
E
P
R.

P
O
Č
A
S
I
E
T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

P
R
E

N
E
P
R.

P
O
Č
A
S
I
E
I I I I
Valášek Tomáš (2006) I I I I O I I I I I
Hlavačka Peter (2007) I I I I I O I I I I
Buchan Matúš (2007) I I I I - I I - - I
Lopatka Andrej (2007) O I I I O O I O O O
Vlkovič Matúš (2007) I I I I I I I I I I
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I I
Daniš Sebastián (2007) I I I I I I O O O O
Cehlárik Matúš (2007) I I I I I O I I I I
Fajtl Tomáš (2007) I I I I I I O I I I
Belica Martin (2007)     I x I x x I - x
Hlavatý Martin (2007)         I I I I I I
Petranský Peter (2008) I I I I I I I I - I
Mihálek Roman (2008) - - - - - - x - I I
Horváth Michal (2008) x - - x - x x - - x
Polakovič Filip (2008) x - - x - x x - - x
Ivančík Tomáš (2008) x - - x O x x - - x
Herman Filip (2008) x - - x - x x - - x
Krištofík Eduard (2008) x I I x I x x I I I
Doboš Matúš x - - x - x x - - x
Čuchran Martin (2009) x - - x - x x - - x
Jurkovič Gregor (2009) x I I x I x x I I x
Hečko Lukáš (2009) x I I x I x x I O x
Čech Filip (2009) x I - x - x x - - x
Dugovič Jakub (2010) x I I x O x x I - x
Čuchran Benjamín (2010) x - - x - x x - - x
Zuščík Daniel (2010) x - - x - x x - - x
Klementovič Filip x - - x I x x - - x
Malovec Lukáš x I I x I x x I   x
Kostolanská Romana x I I x I x x I I x
Jurkovič Dušan x I I x I x x I I x
Janek Adrián (2011)           I x x I I x
Kostolanský Matúš (2010)           I x x I I x
Nemček Samuel                     I I x
 
MESIAC AUGUST 2017
  1
T

 
3
T

 
8
T

 
10
T

 
13
TU

 
15
T

 
17
T

 
22
T

 
24
T

 
29
T

 
31
T

 
Turoň Michal (2006) I T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý


 
I I I I O O O O I
Valášek Tomáš (2006) O O O I I O I I I I
Hlavačka Peter (2007) I I I I O O I I O I
Buchan Matúš (2007) I I I I - I - I - -
Lopatka Andrej (2007) O - I O O I I O O I
Vlkovič Matúš (2007) - I I O - - I I I I
Lančarič Kristián(2007) O I I I - I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I -
Daniš Sebastián (2007) I I I I I O O O I I
Cehlárik Matúš (2007) - - - - - - - - - I
Fajtl Tomáš (2007)                 I I
Petranský Peter (2008) O O I I I I O O - I
Mihálek Roman (2008) O - - - - - - - - -
Horváth Michal (2008) - - - - - - - - - -
Polakovič Filip (2008) - - - - - - - - - -
Ivančík Tomáš (2008) I I I O O O I I I -
Herman Filip (2008) - - - - - - - - - -
Doboš Matúš - - - - - - - - - -
Čuchran Martin (2009) - - I O O I - - - -
Jurkovič Gregor (2009) I - - - I I - - I I
Hečko Lukáš (2009) O - I - I I I I I I
Čech Filip (2009)                   I
Dugovič Jakub (2010)                   I
Čuchran Benjamín (2010) - - I O I I - - - -
Zuščík Daniel (2010) - - - - - - - - - -
Krištofík Eduard (2008) I - O O O O O O O I
Klementovič Filip - - - - - - - - - -
Holický Lukáš                 I I I
Holická Romana                 I I I
Jurkovič Dušan                   I -
 
MESIAC JÚL 2017
  18
T

 
20
T

 
25
T

 
27
T

 
Turoň Michal (2006) O O I I
Valášek Tomáš (2006) I I I O
Hlavačka Peter (2007) - - - -
Buchan Matúš (2007) O O I I
Lopatka Andrej (2007) I O I I
Vlkovič Matúš (2007) - - - -
Lančarič Kristián(2007) - - I I
Urban Teodor (2007) - - I I
Daniš Sebastián (2007) I I O O
Cehlárik Matúš (2007) - - - -
Petranský Peter (2008) O I I O
Mihálek Roman (2008) - - - -
Horváth Michal (2008) - - - -
Polakovič Filip (2008) - - - -
Ivančík Tomáš (2008) I I I I
Herman Filip (2008) - - I -
Doboš Matúš - - - -
Martin Čuchran (2009) O I - -
Jurkovič Gregor (2009) - - - -
Lukáš Hečko (2009) - I I -
Benjamín Čuchran (2010) I I - -
Zuščík Daniel (2010) - - - -
Krištofík Eduard - - I I
Klementovič Filip - - - -
Daniš Matej - - - -
 
MESIAC JÚN 2017
  1
PZ

 
3
MZ

 
6
T

 
8
T

 
10
MZ

 
13
T

 
17
TU

 
20
T

 
22
T

 
25
PZ

 
27
T

 
29
T
Buchan Jakub (2005) x I I I I I I x x x x x
Mažgút Tomáš (2005) x I I I I I I x x x x x
Turoň Michal (2006) I I I I I I I x I I I I
Valášek Tomáš (2006) O I O O I O I I I I I O
Hlavačka Peter (2007) I I I I I I I O O O I -
Buchan Matúš (2007) I I O O I I I I I I I I
Lopatka Andrej (2007) O O O O O O I I O I I O
Vlkovič Matúš (2007) O I I - O I I I - I I -
Lančarič Kristián(2007) I O O I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I I - -
Daniš Sebastián (2007) I I I I I I I I I I I I
Cehlárik Matúš (2007) I I O O O - I - - O - -
Petranský Peter (2008) I I I I I I I I I O I I
Mihálek Roman (2008) - x - - x - x - - - - -
Horváth Michal (2008) - x - - x - x - - x - -
Polakovič Filip (2008) - x - - x - x - - x - -
Ivančík Tomáš (2008) I x I - x I x I I x - -
Zuščík Daniel (2010) - x - - x I x - - x - -
Doboš Matúš I x - - x - x - - x - -
Jurkovič Gregor (2009) - x - - x - x - - x I I
Lukáš Hečko (2009) x x I I x I x I - x I I
Krištofík Eduard - x - I x O x O - x - -
Klementovič Filip - x - I x - x - - x I -
Kormúthová Rebeca (2006) I I - - O - I - - I I I
Kolesíková Katarína (2006) I I - - O - I - - I - -
Daniš Matej - x - - x - x - - x - -
Jelínek Timotej (2006)             I - - I - -
Martin Čuchran (2009)                     O O
Benjamín Čuchran (2010)                     I I
 
MESIAC MÁJ 2017
  2
T

 
4
T

 
6
MZ

 
9
T

 
11
PZ

 
13
MZ

 
16
T

 
18
T

 
20
MZ

 
23
T

 
25
T

 
27
MZ

 
30
T

 
Buchan Jakub (2005) O O I I I I I I I I I I I
Mažgút Tomáš (2005) I I I I I I I I I I I O I
Turoň Michal (2006) I I I I I I I I I I I I I
Valášek Tomáš (2006) O I I O I I O O O O O I O
Hlavačka Peter (2007) I I I - I I O O I I I I I
Buchan Matúš (2007) I I O I I I I O O I I I I
Lopatka Andrej (2007) I O - - I I - O I O - I -
Vlkovič Matúš (2007) - - I - I I I I I I I I -
Lančarič Kristián(2007) O I I I I I I I I I I O I
Urban Teodor (2007) - I I - I I I I O I I O I
Daniš Sebastián (2007) I I I I I I I I I I I I I
Cehlárik Matúš (2007) - I I O O O O I I - - O -
Petranský Peter (2008) I O O - O O I I I I - O I
Mihálek Roman (2008) - - - - - - - - - - - - -
Horváth Michal (2008) - - x - - x - - x - - x -
Polakovič Filip (2008) - - x - - x - - x - - x -
Ivančík Tomáš (2008) - - x - - x - - x - - x I
Zuščík Daniel (2010) I I x I I x I I x - I x -
Doboš Matúš - - x - - x - - x I - x I
Jurkovič Gregor (2009) - I x - - x - - x - - x -
Krištofík Eduard I I x O - x O - x I I x -
Klementovič Filip - I x - - x I - x I - x I
Kormúthová Rebeca (2006) - - I - I I - I I - - I -
Kolesíková Katarína (2006) - - - - I I - - I - - O -
Daniš Matej - I x - - x - - x - - - -
 
MESIAC APRÍL 2017
  1
MZ

 
4
T

 
6
T

 
8
MZ

 
11
T

 
18
MZ

 
20
T

 
22
MZ
 
27
T
 
29
MZ
 
Buchan Jakub (2005) I O O I I I O I I I
Mažgút Tomáš (2005) I I I I - I - I I I
Turoň Michal (2006) I I I I I I I I I I
Valášek Tomáš (2006) I I O I I I O I I I
Hlavačka Peter (2007) O I I I I I - I - I
Buchan Matúš (2007) O I O I I I O I I I
Lopatka Andrej (2007) O O O O I O - I - -
Vlkovič Matúš (2007) I I - I - I - I - I
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I I
Daniš Sebastián (2007) I I I I I I O O O I
Cehlárik Matúš (2007) I I I I I - - I I I
Petranský Peter (2008) O I I I I I - I I I
Mihálek Roman (2008) I O I - - - - - - -
Horváth Michal (2008) x - - x - x - x - x
Polakovič Filip (2008) x - - x - x - x - x
Ivančík Tomáš (2008) x - - x - x - x - x
Zuščík Daniel (2010) x I - x - x - x - x
Doboš Matúš x - - x - x - x - x
Jurkovič Gregor (2009) x - - x - x - x - x
Krištofík Eduard x I I x O x I x I x
Klementovič Filip x I - x I x - x - x
Kormúthová Rebeca (2006) O - I I - I - I - O
Kolesíková Katarína (2006) O - O - - I - I - O
 
MESIAC MAREC 2017
  3
T

 
7
T

 
9
T

 
14
T

 
16
T

 
21
T

 
23
T

 
25
PZ

 
28
T

 
30
T

 
Buchan Jakub (2005) I I I I I I I I I I
Mažgút Tomáš (2005) I I - O O O O O I I
Kučera Michal (2005) - - - - - - - - - -
Turoň Michal (2006) - I I I I O I I I I
Valášek Tomáš (2006) - O O O I I I I I I
Hlavačka Peter (2007) I - I I - - - O I I
Buchan Matúš (2007) I I I I I I I I I O
Lopatka Andrej (2007) - O I - I I - I - -
Vlkovič Matúš (2007) - - - - - - I I I I
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I O O O O I I I I I
Daniš Sebastián (2007) I I I I I I I I I I
Cehlárik Matúš (2007) I O O O O I I I I I
Petranský Peter (2008) I O O O I I O O O I
Nedeliak Simon (2008) I O O O O I I I x x
Adamec Šimon (2008) I I I I I I I I I x
Mihálek Roman (2008) - - - - - - - - - -
Horváth Michal (2008) - - - - - - - x - -
Polakovič Filip (2008) - I - I I I I x - -
Ivančík Tomáš (2008) I - - - I I - x - -
Zuščík Daniel (2010) - I I I I I I x I I
Doboš Matúš I I I I - - - x - -
Jurkovič Gregor (2009) - - - - - - - x - -
Krištofík Eduard   I I I I I I x I I
Klementovič Filip       I I - I x I I
Kormúthová Rebeca (2006)             I I - -
Kolesíková Katarína (2006)             I I - -
 
MESIAC FEBRUÁR 2017
  6
T

 
8
T

 
11
TU
U11
13
T

 
15
T

 
21
T

 
28
T

 
Buchan Jakub (2005) I I I I I T
r
é
n
i
n
g
 
z
r
u
š
e
n
ý
 
p
r
e
 
z
l
é
 
p
o
č
a
s
i
e
I
Mažgút Tomáš (2005) I I I I I I
Kučera Michal (2005) - - - - - -
Turoň Michal (2006) I I I I I I
Valášek Tomáš (2006) I I I I O I
Hlavačka Peter (2007) I I I - I I
Buchan Matúš (2007) I I I I I I
Lopatka Andrej (2007) - - - - - I
Vlkovič Matúš (2007) I - - - - -
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I
Daniš Sebastián (2007) I I