Tréningová dochádzka

T-tréningová jednotka, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas, TU-turnaj, U9-hráči do 9 rokov a ml., U11-hráči do 11 rokov a mladší, I-účasť, o-absencia ospravedlnená, - absencia neospravedlnená, x-nebolo pre hráča určené
 
MESIAC JANUÁR 2019
  9
T
(ML)
11
T
(ST)
16
T
(ML)
18
T
(ST)
20
TU
(ST)
23
T
(ML)
25
T
(ST)
30
T
(ML)
Hlavačka Peter (2007) x -   I        
Buchan Matúš (2007) x I   I        
Lopatka Andrej (2007) x I   I        
Vlkovič Matúš (2007) x O   O        
Lančarič Kristián(2007) x O   I        
Urban Teodor (2007) x -   I        
Daniš Sebastián (2007) x I   I        
Cehlárik Matúš (2007) x I   I        
Fajtl Tomáš (2007) x I   O        
Hlavatý Martin (2007) x -   I        
Antošík Alex (2007) x I   -        
Bublinec Jakub (2007) x I   I        
Petranský Peter (2008) x I   I        
Palšovič Jakub (2007) x     I        
Krištofík Eduard (2008) x I   O        
Herman Filip                
Horváth Michal (2008)                
Ivančík Tomáš (2008) I   I          
Kolesík Filip (2010) I   I I        
Dugovič Jakub (2010)                
Jurkovič Gregor (2009) I   I          
Malovec Lukáš (2010) I              
Jurkovič Dušan I   I          
Janek Adrián (2011) I   I          
Kostolanský Matúš (2010)                
Nemček Samuel (2010) I   I          
Černý Dávid     I          
Chovanec Artur (2011) I   I          
Královič Alex  (2009) I   I          
Královič Max I   I          
Babirát Matej                
Vitálišová Laura (2009)                
Vitáliš Alex (2011)                
Vrlák Zachariáš (2009)                
Babirátová Dominika                
Klementovič Filip I   I          
Cehlárik Lukáš                
Dominik                
Lapák Tibor I   I          
Machka Matúš I   I          
Daniš Adam (2009) I              
Demovič Damián                
Markus Hubinský                
  (14) (9) (13) (12)        
Marek Daniš (tréner) I I I I        
Martina Královičová I              
 
MESIAC NOVEMBER 2018
  14
T
(ML)
16
T
(ST)
21
T
(ML)
23
T
(ST)
28
T
(ML)
30
T
(ST)
Hlavačka Peter (2007) x - x I x  
Buchan Matúš (2007) x I x I x  
Lopatka Andrej (2007) x - x I x  
Vlkovič Matúš (2007) x I x O x  
Lančarič Kristián(2007) x I x O x  
Urban Teodor (2007) x O x - x  
Daniš Sebastián (2007) x I x I x  
Cehlárik Matúš (2007) x I x I    
Fajtl Tomáš (2007) x O x I    
Hlavatý Martin (2007) x I x I    
Antošík Alex (2007) x I x I    
Bublinec Jakub (2007) x - x I    
Petranský Peter (2008) x - x O    
Palšovič Jakub (2007) x - x -    
Krištofík Eduard (2008) x I x -    
Herman Filip - x - x    
Horváth Michal (2008) - - - x -  
Ivančík Tomáš (2008) I x I x    
Kolesík Filip (2010) x I O - -  
Dugovič Jakub (2010) - x - x -  
Jurkovič Gregor (2009) I I I x I  
Malovec Lukáš (2010) I x I x I  
Jurkovič Dušan I x I x I  
Janek Adrián (2011) - x I x -  
Kostolanský Matúš (2010) - x - x -  
Nemček Samuel (2010) I x O x -  
Černý Dávid I x I x I  
Chovanec Artur (2011) I x O x -  
Královič Alex  (2009) I x I x I  
Královič Max I x I x I  
Babirát Matej - x - x -  
Vitálišová Laura (2009) I x I x -  
Vitáliš Alex (2011) I x I x -  
Vrlák Zachariáš (2009) - x - x -  
Babirátová Dominika - x - x -  
Klementovič Filip I x I x I  
Cehlárik Lukáš - x - x -  
Dominik - x - x -  
Lapák Tibor I x I x I  
Machka Matúš I x I x I  
Daniš Adam (2009) I x I x I  
Demovič Damián I x I x I  
Markus Hubinský I x - x I  
             
Marek Daniš (tréner) I I I I I  
Martina Královičová I x O x -  
 
MESIAC SEPTEMBER 2018
  1
MZ
(ST)
3
T
(ST)
5
T
(ML)
6
T
(ST)
8
MZ
(ST)
10
T
(ST)
12
T
(ML)
13
T
(ST)
15
MZ
(ST)
17
T
(ST)
20
T
(ST)
22
MZ
(ST)
24
T
(ST)
 
Hlavačka Peter (2007) I I x I I I   I I I     I I I  
Buchan Matúš (2007) I I   I I I   I I I I I I  
Lopatka Andrej (2007) I I   I I I   I I I I I I  
Vlkovič Matúš (2007) I I   I I I   I I I I I -  
Lančarič Kristián(2007) I I   I I I   I I I I I -  
Urban Teodor (2007) I I   I I I   I I I I I -  
Daniš Sebastián (2007) I I   I I I   I I I I I I  
Cehlárik Matúš (2007) I I   I I I   - I I - I I  
Fajtl Tomáš (2007) O I   I I I   I I I I I O  
Hlavatý Martin (2007) I I   I I -   I I - I I O  
Antošík Alex (2007) I I   I I I   I I I I I I  
Bublinec Jakub (2007) I -   I I I   I I I - I I  
Petranský Peter (2008) I -   I I I   I I I - I I  
Palšovič Jakub (2007) I I   I I I   I I I - I I  
Krištofík Eduard (2008) O I   I I I   I I - I O I  
Herman Filip x - I I   I                
Horváth Michal (2008) x                          
Ivančík Tomáš (2008) x     I                    
Kolesík Filip (2010) O I   I I I   I I I I I I  
Dugovič Jakub (2010) x -                        
Jurkovič Gregor (2009) x   I I                    
Malovec Lukáš (2010) x                          
Kostolanská Romana x                          
Jurkovič Dušan x   I                      
Janek Adrián (2011) x   I                      
Kostolanský Matúš (2010) x                          
Nemček Samuel (2010) x   I I                    
Černý Dávid x                          
Chovanec Artur (2011) x   I                      
Královič Alex  (2009) x   I                      
Královič Max x   I                      
Babirát Matej x                          
Vitálišová Laura (2009) x                          
Vitáliš Alex (2011) x                          
Vrlák Zachariáš (2009) x   I                      
Babirátová Dominika x                          
Klementovič Filip x   O                      
Cehlárik Lukáš x   I                      
Dominik x                          
Lapák Tibor x   I                      
Machka Matúš     I                      
 
MESIAC AUGUST 2018
  1
T
(ML)
2
T
(ST)
6
T
(ST)
9
T
(ST)
13
T
(ST)
15
T
(ML)
16
T
(ST)
20
T
(ST)
21
T
(ML)
23
T
(ST)
25
MZ
(ST)
27
T
(ST)
29
T
(ML)
30
T
(ST)
Hlavačka Peter (2007) x O O O I x I -   I I I x I
Buchan Matúš (2007) x O I - I x I I   I O -   I
Lopatka Andrej (2007) x O O I - x I I   I I -   I
Vlkovič Matúš (2007) x O O O O x O O   O O -   -
Lančarič Kristián(2007) x I I I I x I O   O I I   I
Urban Teodor (2007) x I - - - x - -   - I I   -
Daniš Sebastián (2007) x I I I O x I I   I I I   I
Cehlárik Matúš (2007) x O O O O x I O   O I I   I
Fajtl Tomáš (2007) x - O I I x O O   I I I   O
Hlavatý Martin (2007) x O I I I x I I   I I -   I
Antošík Alex (2007) x I O I I x I I   I I I   I
Bublinec Jakub (2007) x O O O I x I O   O O O   I
Petranský Peter (2008) x O O O O x O O   O O O   I
Palšovič Jakub (2007) x I I - I x I I   I I I   O
Krištofík Eduard (2008) x O O O I x I O   O I I   O
Herman Filip I - - - I I - - - - - - - -
Horváth Michal (2008)           -             -  
Ivančík Tomáš (2008) O         O             -  
Kolesík Filip (2010) x O I I I x O I   I I I   O
Dugovič Jakub (2010) x O O O O x O O   I x -   -
Jurkovič Gregor (2009) I         -     I       I  
Malovec Lukáš (2010) I         I     I       I I
Kostolanská Romana -         -     -       -  
Jurkovič Dušan I         -     -       -  
Janek Adrián (2011) I         I     I       I  
Kostolanský Matúš (2010) -         -     -       -  
Nemček Samuel (2010) -     I I I   I I I x I I  
Černý Dávid -         -     -       -  
Chovanec Artur (2011) I         I     I       -  
Královič Alex  (2009) -         I     -       I  
Královič Max -         -     -       -  
Babirát Matej -         -     -       -  
Vitálišová Laura (2009) -         -     -       I  
Vitáliš Alex (2011) -         -     -       I  
Vrlák Zachariáš (2009) -         -     I       -  
Babirátová Dominika -         -     -       -  
Klementovič Filip I         -     I       -  
Cehlárik Lukáš -         I     -       I  
Dominik I         -     -       -  
Lapák Tibor           I     I       I  
 
MESIAC JÚL 2018
  16
T
(ST)
19
T
(ST)
23
T
(ST)
25
T
(ML)
26
T
(ST)
30
T
(ST)
Hlavačka Peter (2007) I I I x O I
Buchan Matúš (2007) - I I x I -
Lopatka Andrej (2007) I I - x - I
Vlkovič Matúš (2007) - - O x I O
Lančarič Kristián(2007) - - - x I O
Urban Teodor (2007) - - I x - I
Daniš Sebastián (2007) - - - x - -
Cehlárik Matúš (2007) - - I x - O
Fajtl Tomáš (2007) I I I x O O
Hlavatý Martin (2007) - - - x O I
Antošík Alex (2007) I I - x - I
Bublinec Jakub (2007) I I I x I O
Petranský Peter (2008) O O I x - -
Palšovič Jakub (2007) - I - x - I
Krištofík Eduard (2008) - - I x - O
Herman Filip - - - x - I
Horváth Michal (2008) - - - x -  
Ivančík Tomáš (2008) x x x O x  
Kolesík Filip (2010) O O I x I  
Dugovič Jakub (2010) - - I x I  
Jurkovič Gregor (2009) I x x I x  
Hečko Lukáš (2009) - - - x -  
Čech Filip (2009) - - - x -  
Malovec Lukáš (2010) x x x I x  
Kostolanská Romana x x x - x  
Jurkovič Dušan x x x I x  
Janek Adrián (2011) x x x I x  
Kostolanský Matúš (2010) x x x - x  
Nemček Samuel (2010) x x x I x  
Černý Dávid x x x - x  
Chovanec Artur (2011) x x x - x  
Královič Alex  (2009) x x x - x  
Královič Max x x x - x  
Babirát Matej x x x - x  
Vitálišová Laura (2009) x x x I x  
Vitáliš Alex (2011) x x x I x  
Vrlák Zachariáš (2009) x x x - x  
Babirátová Dominika x x x - x  
Klementovič Filip x x x I x  
Cehlárik Lukáš x x x I x  
 
MESIAC MÁJ 2018
  2
T
(ML)
3
T
(ST)
5
MZ
(ST)
9
T
(ML)
10
T
(ST)
12
MZ
(ST)
16
MZ
(ST)
22
T
(ST)
23
T
(ML)
24
T
(ST)
27
MZ
(ST)
29
T
(ST)
30
T
(ML)
31
T
(ST)
Turoň Michal (2006)   I I   I I I I   I I - x  
Valášek Tomáš (2006)   I I   I I I I   I I - x  
Bottek Tobias (2006)   - O   I O I I   I I O x  
Hlavačka Peter (2007)   I I   I I I I   I I I x  
Buchan Matúš (2007)   I I   I I I -   O I I x  
Lopatka Andrej (2007)   I x   - x x I   I x - x  
Vlkovič Matúš (2007)   - I   I I I -   I I I x  
Lančarič Kristián(2007)   - I   I I I I   I I I x  
Urban Teodor (2007)   I I   I I I I   I O I x  
Daniš Sebastián (2007)   I I   I I I I   I I I x  
Cehlárik Matúš (2007)   I I   - I I I   I I I x  
Fajtl Tomáš (2007)   O O   O O I I   I O O x  
Belica Martin (2007)   - x   - x x -   - x - x  
Hlavatý Martin (2007)   O O   I I I I   I I O x  
Antošík Alex (2007)   I I   I I I I   I I I x  
Petranský Peter (2008)   O O   O O I I   I I I x  
Krištofík Eduard (2008)   I I   I I I I   I I I x  
Horváth Michal (2008)   - x   - x x -   - x - x  
Ivančík Tomáš (2008) I x x I x x     I   x x I  
Mihálek Roman (2008) x - x x - x         x - x  
Jurkovič Gregor (2009) I x x I x x     I   x x I  
Hečko Lukáš (2009) - I x x - x   I   - x I x  
Čech Filip (2009) - x x I I x   I   - x O x  
Dugovič Jakub (2010) - x x I I x   I   O x O x  
Malovec Lukáš (2010) I x x - x x     -   x x I  
Kostolanská Romana - x x - x x     -   x x -  
Jurkovič Dušan I x x I x x     I   x x I  
Janek Adrián (2011) I     -   x     I   X X -  
Kostolanský Matúš (2010) -     -   x     -   x x -  
Nemček Samuel (2010) I     I   x     I   x x I  
Černý Dávid I     -   x     I   x x -  
Chovanec Artur (2011) I     I   x     I   x x I  
Královič Alex  (2009) I     I   x     I   x x I  
Královič Max -     -   x     -   x x -  
Babirát Matej I     O   x     I   x x -  
Vitálišová Laura (2009) I     I   x     I   x x I  
Vitáliš Alex (2011) I     I   x     I   x x O  
Vrlák Zachariáš (2009) -     I   x     I   x x I  
Babirátová Dominika -     -   x     I   x x -  
 
 
MESIAC APRÍL 2018
  3
T
(ST)
4
T
(ML)
5
T
(ST)
7
MZ
(ST)
10
T
(ST)
11
T
(ML)
12
T
(ST)
14
MZ
(ST)
17
T
(ST)
18
T
(ML)
21
MZ
(ST)
24
T
(ST)
25
T
(ML)
26
T
(ST)
28
T
(ST)
Turoň Michal (2006) I x I I I x O I I x I I x - I
Valášek Tomáš (2006) I x I I I x I I I x I I x O I
Bottek Tobias (2006) - x I I I x I I O x I I x - O
Hlavačka Peter (2007) - x I I I x I I I x I I x I I
Buchan Matúš (2007) I x I I I x I I I x I I x I I
Lopatka Andrej (2007) - x I x - x I x I x x - x - x
Vlkovič Matúš (2007) O x O O O x O O I x I - x - I
Lančarič Kristián(2007) I x I I I x I I I x I O x O I
Urban Teodor (2007) I x I I I x I I I x I I x I I
Daniš Sebastián (2007) I x I I I x I I O x I I x I I
Cehlárik Matúš (2007) - x O O I x I I I x I I x - I
Fajtl Tomáš (2007) I x I I I x I I I x O I x I I
Belica Martin (2007) - x - x - x - x - x x - x - x
Hlavatý Martin (2007) O x O O O x O O O x O O x O O
Antošík Alex (2007) I x I I I x I I I x I I x I I
Petranský Peter (2008) O x O O O x O O O x I I x I I
Krištofík Eduard (2008) O x O O - x - O O x I I x I I
Horváth Michal (2008) x -       -       - x x - x x
Ivančík Tomáš (2008) x I       I       I x x I x x
Mihálek Roman (2008) x -       -       - - - x x x
Doboš Matúš x -       -       - x x - x x
Čuchran Martin (2009) x -       -       - x x - x x
Jurkovič Gregor (2009) x I       I       - x x I x x
Hečko Lukáš (2009) x I x x x x I     - - - x x x
Čech Filip (2009) x I       I       I x x I x x
Dugovič Jakub (2010) x I       I       I x x I x x
Čuchran Benjamín (2010) x -       -       - x x - x x
Zuščík Daniel (2010) x -       -       - x x - x x
Klementovič Filip x -       -       - x x - x x
Malovec Lukáš (2010) x O       -       I x x I x x
Kostolanská Romana x -       -       - x x - x x
Jurkovič Dušan x I       -       - x x I x x
Janek Adrián (2011) x I       I       I x x I x x
Kostolanský Matúš (2010) x -       -       - x x - x x
Nemček Samuel (2010) x -       I       - x x I x x
Černý Dávid x O       O       - x x I x x
Chovanec Artur (2011) x I       I       I x x I x x
Královič Alex  (2009) x I       I       - x x I x x
Královič Max x I       -       -       x x
Babirát Matej           i       - x x I x x
Vitálišová Laura (2009)                         I x x
Vitáliš Alex (2011)                         I x x
Vrlák Zachariáš (2009)                         I x x
 
MESIAC MAREC 2018
  8
T
(ST)
13
T
(ST)
14
T
(ML)
15
T
(ST)
20
T
(ST)
21
T
(ML)
22
T
(ST)
27
T
(ST)
28
T
(ML)
31
PZ
(ST)
Turoň Michal (2006) O I x O T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
x I I   I
Valášek Tomáš (2006)     x O x I I   I
Bottek Tobias (2006) - O x O x - I   I
Hlavačka Peter (2007) I I x I x I I   I
Buchan Matúš (2007) I I x I x I I   I
Lopatka Andrej (2007) - - x - x - -   -
Vlkovič Matúš (2007) O O x O x O O   O
Lančarič Kristián(2007) I - x O x I I   I
Urban Teodor (2007) I I x I x I I   I
Daniš Sebastián (2007) I I x O x O I   I
Cehlárik Matúš (2007) I I x I x I -   I
Fajtl Tomáš (2007) I I x I x I O   O
Belica Martin (2007) - - x - x - -   -
Hlavatý Martin (2007) - O x O   x O O   O
Antošík Alex (2007) I I x I   x - I   I
Petranský Peter (2008) I I x I   x I O   O
Krištofík Eduard (2008) O - x I   x O O   I
Horváth Michal (2008) x x - x   - x x    
Ivančík Tomáš (2008) x x - x   - x x    
Mihálek Roman (2008) - - x -   x - -    
Doboš Matúš x x - x   - x x    
Čuchran Martin (2009) x x - x   - x x    
Jurkovič Gregor (2009) x x I x   I x x I  
Hečko Lukáš (2009) x x I x   - x x I  
Čech Filip (2009) x x I x   - x x    
Dugovič Jakub (2010) x x I x   - x x I  
Čuchran Benjamín (2010) x x - x   - x x    
Zuščík Daniel (2010) x x - x   - x x    
Klementovič Filip x x - x   - x x    
Malovec Lukáš (2010) x x I x   I x x I  
Kostolanská Romana x x - x   - x x    
Jurkovič Dušan x x I x   O x x I  
Janek Adrián (2011) x x I x   I x x I  
Kostolanský Matúš (2010) x x - x   - x x    
Nemček Samuel (2010) x x I x   I x x I  
Černý Dávid x x - x   - x x    
Chovanec Artur (2011) x x I x   - x x I  
Královič Alex            I x x I  
 
MESIAC FEBRUÁR 2018
  6
T
(ML)
7
T
(ST)
13
T
(ML)
14
T
(ST)
20
T
(ML)
21
T
(ST)
27
T
(ML)
28
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x
T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I x I
T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I
Valášek Tomáš (2006) x I x I I
Bottek Tobias (2006) x I x - I
Hlavačka Peter (2007) x O x I I
Buchan Matúš (2007) x I x I I
Lopatka Andrej (2007)     x - O (I)
Vlkovič Matúš (2007) x O x O -
Lančarič Kristián(2007) x I x I O
Urban Teodor (2007) x I x O -
Daniš Sebastián (2007) x I x O I
Cehlárik Matúš (2007) x O x I -
Fajtl Tomáš (2007) x I x I I
Belica Martin (2007) x - x - -
Hlavatý Martin (2007) x I x - I
Antošík Alex (2007) x I x I I
Petranský Peter (2008) x I x I I
Krištofík Eduard (2008) x I x I I
Horváth Michal (2008) - x - x x
Ivančík Tomáš (2008) I     x O x   x
Mihálek Roman (2008) -     x - x   x
Doboš Matúš -     x - x   x
Čuchran Martin (2009) -     x - x   x
Jurkovič Gregor (2009) I     x I x   x
Hečko Lukáš (2009) I     x I x   x
Čech Filip (2009) -     x - x   x
Dugovič Jakub (2010) -     x I x   x
Čuchran Benjamín (2010) -     x - x   x
Zuščík Daniel (2010) -     x - x   x
Klementovič Filip -     x - x   x
Malovec Lukáš (2010) O     x O x   x
Kostolanská Romana -     x - x   x
Jurkovič Dušan I     x - x   x
Janek Adrián (2011) -     x I x   x
Kostolanský Matúš (2010) -     x - x   x
Nemček Samuel (2010) I     x - x   x
Černý Dávid -     x - x   x
Chovanec Artur (2011) I     x I x   x
 
MESIAC JANUÁR 2018
  9
T
(ML)
10
T
(ST)
14
TU
(2007)
16
T
(ML)
17
T
(ST)
23
T
(ML)
24
T
(ST)
27
TU
 
30
T
(ML)
31
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x I x T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý
I x O I x O
Valášek Tomáš (2006) x I x I x I I x I
Bottek Tobias (2006) x I x I x I I x I
Hlavačka Peter (2007) x I I I x I O x O
Buchan Matúš (2007) x I I   x I O x O
Lopatka Andrej (2007)         x        
Vlkovič Matúš (2007) x - I - x - O x I
Lančarič Kristián(2007) x I I I x I I x I
Urban Teodor (2007) x I I - x I I x O
Daniš Sebastián (2007) x I I I x I I x I
Cehlárik Matúš (2007) x I I I x I I x -
Fajtl Tomáš (2007) x I I I x I I x O
Belica Martin (2007) x - x I x - x x O
Hlavatý Martin (2007) x I I I x I i x -
Antošík Alex (2007)           x I x x I
Petranský Peter (2008) x O O   I x I I x I
Krištofík Eduard (2008) x O O   O x O O x O
Horváth Michal (2008) x - x   x   x x   x
Ivančík Tomáš (2008) I x x   x I x x I x
Mihálek Roman (2008) x - x   x   x x x -
Doboš Matúš - x x   x   x x - x
Čuchran Martin (2009) - x x   x   x x - x
Jurkovič Gregor (2009) - x x   x   x x I x
Hečko Lukáš (2009) I x x   x I x x I x
Čech Filip (2009) - x x   x   x x - x
Dugovič Jakub (2010) - x x   x   x x I x
Čuchran Benjamín (2010) - x x   x   x x - x
Zuščík Daniel (2010) - x x   x   x x - x
Klementovič Filip - x x   x   x x - x
Malovec Lukáš (2010) - x x   x I x x - x
Kostolanská Romana - x x   x   x x - x
Jurkovič Dušan - x x   x   x x I x
Janek Adrián (2011) I x x   x I x x - x
Kostolanský Matúš (2010) - x x   x   x x - x
Nemček Samuel (2010) I x x   x   x x - x
Černý Dávid - x x   x I x x - x
Chovanec Artur (2011) I x x   x   x x - x
 
MESIAC DECEMBER 2017
  3
TU
(ST)
5
T
(ML)
6
T
(ST)
12
T
(ML)
13
T
(ST)
19
T
(ML)
20
T
(ST)
Turoň Michal (2006) I x I x I


Z
R
U
Š
E
N
Ý

-

Z
A
T
V
O
R
E
N
Á

Š
K
O
L
A

 
I
Valášek Tomáš (2006) I x I x I I
Bottek Tobias (2006) I x O x - O
Gálik Daniel (2006) x x - x - -
Hlavačka Peter (2007) I x I x I I
Buchan Matúš (2007) I x O x I -
Lopatka Andrej (2007) x x O x O O
Vlkovič Matúš (2007) I x - x I -
Lančarič Kristián(2007) I x O x I O
Urban Teodor (2007) I x I x I I
Daniš Sebastián (2007) I x O x I I
Cehlárik Matúš (2007) I x I x - -
Fajtl Tomáš (2007) O x I x O O
Belica Martin (2007) x x - x - -
Hlavatý Martin (2007) I x O x - -
Petranský Peter (2008) I x O x I I
Krištofík Eduard (2008) I x I x I I
Horváth Michal (2008) x          
Polakovič Filip (2008) x          
Ivančík Tomáš (2008) x I        
Herman Filip (2008) x          
Mihálek Roman (2008) x          
Doboš Matúš x          
Čuchran Martin (2009) x          
Jurkovič Gregor (2009) x I   I    
Hečko Lukáš (2009) x     I    
Čech Filip (2009) x          
Dugovič Jakub (2010) x          
Čuchran Benjamín (2010) x          
Zuščík Daniel (2010) x          
Klementovič Filip x          
Malovec Lukáš (2010) x          
Kostolanská Romana x          
Jurkovič Dušan x I   I    
Janek Adrián (2011) x     I    
Kostolanský Matúš (2010) x          
Nemček Samuel (2010) x          
Černý Dávid x          
Chovanec Artur (2011) x I        
 
MESIAC NOVEMBER 2017
  7
T

(ML)
8
T
(ST)
14
T
(ML)
15
T
(ST)
21
T
(ML)
22
T
(ST)
28
T
(ML)
29
T
(ST)
Turoň Michal (2006) x O x I x I x I
Valášek Tomáš (2006) x O x O x I x I
Bottek Tobias (2006) x I x I x I x I
Gálik Daniel (2006) I x x - x - x -
Hlavačka Peter (2007) x I x I x I x I
Buchan Matúš (2007) x I x I x I x I
Lopatka Andrej (2007) x O x O x O x O
Vlkovič Matúš (2007) x - x - x I x -
Lančarič Kristián(2007) x I x I x I x I
Urban Teodor (2007) x I x I x I x I
Daniš Sebastián (2007) x I x I x I x I
Cehlárik Matúš (2007) x I x I x I x I
Fajtl Tomáš (2007) x I x I x I x O
Belica Martin (2007) x I x - x I x I
Hlavatý Martin (2007) x I x I x I x I
Petranský Peter (2008) x I x I x I x I
Krištofík Eduard (2008) x O x - x I x I
Horváth Michal (2008) - x - x - x - x
Polakovič Filip (2008) - x - x - x - x
Ivančík Tomáš (2008) I x - x I x I x
Herman Filip (2008) - x - x - x - x
Mihálek Roman (2008) - x - x - x - x
Doboš Matúš - x - x - x - x
Čuchran Martin (2009) - x - x - x - x
Jurkovič Gregor (2009) I x I x I x I x
Hečko Lukáš (2009) I x I x I x I x
Čech Filip (2009) - x - x - x - x
Dugovič Jakub (2010) I x I x I x I x
Čuchran Benjamín (2010) - x - x - x - x
Zuščík Daniel (2010) - x - x - x - x
Klementovič Filip - x - x - x - x
Malovec Lukáš (2010) - x - x - x - x
Kostolanská Romana - x - x - x - x
Jurkovič Dušan I x I x I x I x
Janek Adrián (2011) I x I x I x I x
Kostolanský Matúš (2010) - x - x - x - x
Nemček Samuel (2010) I x - x - x I x
Černý Dávid - x - x I x I x
Chovanec Artur (2011) I x - x - x I x
 
MESIAC OKTÓBER 2017
  3
T

 
5
T

 
7
MZ

 
10
T

 
12
MZ

 
17
T

 
19
T
 
21
MZ
 
24
T
 
26
T
 
28
T

 
Turoň Michal (2006) T
R
É
N
I
N
G

Z
R
U
Š
E
N
Ý

P
R
E

N
E
P
R.

P
O
Č
A
S
I
E
I I I I I I I I I I
Valášek Tomáš (2006) I I I I I   I I I I
Bottek Tobias (2006)     I x I - I I O I
Hlavačka Peter (2007) I I I I I I I I I I
Buchan Matúš (2007) O I I I I I I O I I
Lopatka Andrej (2007) O O O O O O O O O O
Vlkovič Matúš (2007) I I I I I I I I - I
Lančarič Kristián(2007) I I I I I I I I I I
Urban Teodor (2007) I I I I I I I I I I
Daniš Sebastián (2007) O O I I I I I I I I
Cehlárik Matúš (2007) I I I I O O O O O O
Fajtl Tomáš (2007) I I I I I I I I I I
Belica Martin (2007) I x I x I O x I I x
Hlavatý Martin (2007) I I I I I O I I O I
Petranský Peter (2008) I I I I I O O O I I
Mihálek Roman (2008) - I - - - - I - - x
Horváth Michal (2008) - x - x - -   - - x
Polakovič Filip (2008) - x - x - -   - - x
Ivančík Tomáš (2008) - x - x - -   - - x
Herman Filip (2008) I x - x - -   - - x
Krištofík Eduard (2008) I x I I I I I I I I
Doboš Matúš - x - x O O   - - x
Čuchran Martin (2009) - x - x - -   - - x
Jurkovič Gregor (2009) I x I x I I