Absolvovali sme kurz prvej pomoci

Absolvovali sme kurz prvej pomoci

Ak sa niečo stane, tak je každý povinný podať zranenej osobe prvú pomoc. Aj futbalové zápasy prinášajú takéto momenty. Zväz dokonca vyžaduje, aby na zápasoch boli zaškolení ľudia s certifikátom. Aj z tohto dôvodu sa dňa 2.8.2022 uskutočnil kurz prvej pomoci v bufete na ihrisku. Školiteľom bol  Tomáš Mažgút z organizácie Akadémia prvej pomoci. Kurzu sa zúčastnili Ing. Ľubomír Krišica (predseda klubu), Jozef Demovič (vedúci mužstva muži A), Jozef Sedláček, Štefan Tanáč (tréner dorastu U19), Ľubomír Valášek (vedúci mužstva dorastu U19), Marek Daniš (tréner mladších žiakov U13), Rastislav Nemček (lekár mladších žiakov U13), Peter Klementovič (vedúci mužstva starších žiakov U15), Jozef Daniš (tréner prípravky U11), Ing. Rastislav Kačmárik, Martin Vlček (vedúci mužstva prípravky U11), Mgr. Viliam Banci, Mgr. Dušan Mikulka (tréner predprípravky U9), Marek Dekan (lekár muži B), PhDr. Zuzana Lenoráková (lekár predprípravky U9).