Tréningová dochádzka

 

TJ-tréningová jednotka, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas
 
MESIAC MÁJ 2021
  3
TJ
(PO)
7
TJ
(PI)
                       
Daniš Marek I                          
Daniš Miroslav                            
Daniš Peter I                          
Daniš Jaroslav I                          
Daniš Jozef I                          
Daniš Martin I                          
Kormúth Filip                            
Vavro Roman I                          
Vavro Martin I                          
Kurinec Erik I                          
Horváth Michal -                          
Zajíček Peter I                          
Gergel Jozef                            
Klimo Erik                            
Jurák Roman                            
Bartko Adrián -                          
Židek Patrik -                          
Krajčovič Daniel I                          
Prochádzka Marek                            
Vladimír Skýpala -                          
Juraj Rago -                          
Tanáč Michal -                          
Manca Dávid -                          
Dekan Marek I                          
Puschenreiter Marián                            
                             
Súkeník Igor (tréner) I                          
                             
Spolu (11)                          
 
 
MESIAC APRÍL 2021
  19
TJ
(PO)
22
TJ
(ŠT)
27
TJ
(UT)
30
TJ
(PI)
                   
Daniš Marek I I I  I                    
Daniš Miroslav I I I I                    
Daniš Peter I I I I                    
Daniš Jaroslav I I I I                    
Daniš Jozef I I I I                    
Daniš Martin                            
Kormúth Filip I                          
Vavro Roman I I I I                    
Vavro Martin I   I                      
Kurinec Erik - I I                      
Horváth Michal -                          
Zajíček Peter I   I                      
Gergel Jozef I I   I                    
Klimo Erik -                          
Jurák Roman I I I I                    
Bartko Adrián -                          
Židek Patrik -   I I                    
Krajčovič Daniel I   I I                    
Prochádzka Marek I                          
Vladimír Skýpala -                          
Juraj Rago -                          
Tanáč Michal -                          
Manca Dávid -                          
Dekan Marek I I I I                    
Puschenreiter Marián I                          
                             
Súkeník Igor (tréner) I I I I                    
                             
Spolu (15) (10) (13) (11)                    
 
T-tréningová jednotka, MZ-majstrovský zápas, PZ-prípravný zápas
MESIAC AUGUST 2020
  2
PZ
(NE)
4
T
(UT)
6
T
(ŠT)
9
PZ
(NE)
10
T
(PO)
13
T
(ŠT)
16
MZ
(NE)
18
T
(UT)
20
T
(ŠT)
22
MZ
(SO)
26
T
(ST)
27
T
(ŠT)
29
MZ
(SO)
31
T
(PO)
Daniš Marek I I I   I I I I I I I I I I I
Daniš Miroslav - - - - - - - - - - - - - -
Daniš Peter I I I I - I I I I I O O I I
Daniš Jaroslav I - O - I I I O I I I O I I
Daniš Jozef I I I I I I I I I I I I I I
Daniš Martin I - - I - - I - - I - I I -
Kormúth Filip - - I - I - O - - O - I I I
Vavro Roman I I I I I - I O O I - I I O
Vavro Martin I - - - I I I I I I I I I I
Kurinec Erik I I O - - - I - I I I I I I
Horváth Michal - I I I - - - - I I - I I -
Zajíček Peter - - - - - I - I O O I - - -
Gergel Jozef I - - I I I I I I I - I I I
Klimo Erik - - - - - - - - - - - - - -
Jurák Roman I I - - I I I O - O - - - -
Bartko Adrián - - - - - - - - - - - - - -
Židek Patrik I I I - - - I I I I - I I I
Antman Nemanja - - - I I - - - - - - - - -
Skýpala Samuel I I - - - - I - - O - - - -
Vladimír Skýpala I I - I - - O I - O - I I -
Juraj Rago I I I I I I I I I I O O I I
Tanáč Michal - - - I - - O O - - - - - -
Manca Dávid - - - - - - - - - - - - - -
Dekan Marek I I I O I I I I I I O I I I
Puschenreiter Marián                 I O I I O -
Jozef ?                       I   -
                             
Súkeník Igor (tréner) I I I I I I I I I I I I I I
                             
Spolu (15) (12) (9) (11) (11) (10) (14) (10) (12) (13) (7) (14) (14) (11)
 
MESIAC JÚL 2020
  3
T
(PI)
5
PZ
(NE)
7
T
(UT)
9
T
(ŠT)
12
PZ
(NE)
14
T
(UT)
16
T
(ŠT)
17
PZ
(PI)
19
PZ
(NE)
24
T
(PI)
26
PZ
(NE)
28
T
(UT)
Daniš Marek I I I I I I I I I I I I
Daniš Miroslav - - - - - - - - - - - -
Daniš Peter I I - I I I - I I I I I
Daniš Jaroslav I - I I I I I I I I I I
Daniš Jozef I I I I I I I I I I I I
Daniš Martin I I -   I I - - - O O -
Kormúth Filip - I I - I I - I - - O O
Vavro Roman I I I I I I I I I I I -
Vavro Martin I I - I I I - - - I I -
Kurinec Erik - - I I I - I - I I I -
Horváth Michal - - - - - - - - - - - -
Zajíček Peter I - - - - - - - - - - -
Gergel Jozef I I - - - I I - I - O -
Klimo Erik - - I - I - - - - - I -
Vahalík Tomáš - - - - - - - - - - - -
Jurák Roman - I I I I - I - I - I -
Bartko Adrián - - - - - - - - - - - -
Židek Patrik - - I I I - - I I I I -
Lančarič Filip - I I - - - - I - - - -
Šige Kristián - - - - - - - - - - - -
Skýpala Samuel - - - - I - - - - - - -
Vladimír Skýpala - I I I I - - - I I - -
Juraj Rago - I I I I - - - I I I I
Antman Nemanja - - - - I - - - - - - -
Tanáč Michal - - - - - - - - - - - -
Bango Dominik - - - - - - - I - - - -
Dráb Marek I - - - - - - - - - - -
Manca Dávid                     I -
Dekan Marek                     I -
                         
Súkeník Igor (tréner) - I I I I I I - - - I I
                         
Spolu (10) (12) (12) (11) (16) (9) (7) (9) (11) (10) (13) (5)
 
MESIAC JÚN 2020
  1
T
(PO)
4
T
(ŠT)
8
T
(PO)
12
T
(PI)
15
T
(PO)
18
PZ
(ŠT)
21
PZ
(NE)
24
T
(ST)
26
PZ
(PI)
27
PZ
(SO)
30
T
(UT)
Daniš Marek I I I I I I I I I I I
Daniš Miroslav I I - - - I - - - - -
Daniš Peter - I I I I - I I - - I
Daniš Jaroslav I I I - I I I - I I I
Daniš Jozef I I I I I I I I I I I
Daniš Martin I - - - - - I I I - -
Kormúth Štefan I I - I - I - I - - -
Kormúth Filip I I - I I I I I I - -
Vavro Roman I - I I I I I I - I -
Vavro Martin I I I - I I I I I I -
Kurinec Erik I I - I I I I - - I I
Peško Jakub I - - - - - - - - - -
Ostradický Marerk I - - - - - - - - - -
Horváth Michal I I I - I I - I I I -
Zajíček Peter Z Z Z Z Z   - - - - -
Gergel Jozef - I I I - I - - - - I
Klimo Erik - - - 1/2 I I - I I - -
Vahalík Tomáš - - - - A - - - - - -
Jurák Roman - I 1/2 1/2 1/2 I I I I I -
Bartko Adrián - I I I I I I - - I -
Židek Patrik       I     - I I I -
Lančarič Filip       I   I I - I I -
Šige Kristián           I I - - - -
Skýpala Samuel           I - I - - -
Vladimír Skýpala           - - - - - -
Juraj Rago           I - I - I -
Jozef Petrovič             I I - - -
Tanáč Michal                 I - -
Bango Dominik                   I -
                       
Súkeník Igor (tréner)       I I I I I I - -
                       
Spolu (13) (13) (10) (13) (12) (18) (14) (15) (13) (13) (6)
 
 
 
MESIAC JÚL 2020
  3
T
(PI)
5
PZ
(NE)
7
T
(UT)
9
T
(ŠT)
12
PZ
(NE)
14
T
(UT)
16
T
(ŠT)
17
PZ
(PI)
19
PZ
(NE)
24
T
(PI)
26
PZ
(NE)
28
T
(UT)
Daniš Marek I I I I I I I I I I I I
Daniš Miroslav - - - - - - - - - - - -
Daniš Peter I I - I I I - I I I I I
Daniš Jaroslav I - I I I I I I I I I I
Daniš Jozef I I I I I I I I I I I I
Daniš Martin I I -   I I - - - O O -
Kormúth Filip - I I - I I - I - - O O
Vavro Roman I I I I I I I I I I I -
Vavro Martin I I - I I I - - - I I -
Kurinec Erik - - I I I - I - I I I -
Horváth Michal - - - - - - - - - - - -
Zajíček Peter I - - - - - - - - - - -
Gergel Jozef I I - - - I I - I - O -
Klimo Erik - - I - I - - - - - I -
Vahalík Tomáš - - - - - - - - - - - -
Jurák Roman - I I I I - I - I - I -
Bartko Adrián - - - - - - - - - - - -
Židek Patrik - - I I I - - I I I I -
Lančarič Filip - I I - - - - I - - - -
Šige Kristián - - - - - - - - - - - -
Skýpala Samuel - - - - I - - - - - - -
Vladimír Skýpala - I I I I - - - I I - -
Juraj Rago - I I I I - - - I I I I
Antman Nemanja - - - - I - - - - - - -
Tanáč Michal - - - - - - - - - - - -
Bango Dominik - - - - - - - I - - - -
Dráb Marek I - - - - - - - - - - -
Manca Dávid                     I -
Dekan Marek                     I -
                         
Súkeník Igor (tréner) - I I I I I I - - - I I
                         
Spolu (10) (12) (12) (11) (16) (9) (7) (9) (11) (10) (13) (5)