Štadión

Kapacita štadióna:        483 miest na sedenie

Sektor A            49 miest krytých
Sektor B            98 miest krytých
Sektor C            49 miest krytých
Sektor D            49 miest krytých
Sektor E            49 miest krytých
Sektor F            49 miest krytých
Sektor G            91 miest krytých
Sektor C            49 miest krytých