Rôzne

Členovia výboru TJ zostávajú bezo zmeny aj ďalej

Dňa 15. marca 2023 sa konala výročná konferencia TJ v kultúrnom dome. Aj do ďalšieho obdobia zostávajú členovia TJ nezmenení. Okrem voľby členov boli ocenení aj najlepší hráči a strelci z každej kategórie. Taktiež sa nezabudlo oceniť staršiu generáciu za zásluhy pre TJ. Výročná konferencia sa...
>

Dňa 15. marca 2023 sa uskutoční výročná konferencia klubu.

Od tej poslednej uplynulo už štyri roky. Okrem správy o činnosti, zhodnotení jednotlivých mužstiev, správy o hospodárení a správy revíznej komisii budeme oceňovať aj najlepšieho strelca a hráča z každej kategórie.   Pozvaní sú všetci členovia a priaznivci TJ. Pozvánku od prezidenta klubu...
>

Absolvovali sme kurz prvej pomoci

Ak sa niečo stane, tak je každý povinný podať zranenej osobe prvú pomoc. Aj futbalové zápasy prinášajú takéto momenty. Zväz dokonca vyžaduje, aby na zápasoch boli zaškolení ľudia s certifikátom. Aj z tohto dôvodu sa dňa 2.8.2022 uskutočnil kurz prvej pomoci v bufete na ihrisku. Školiteľom bol ...
>

Podali sme žiadosť na úpravu tréningovej plochy

Aj naša organizácia sa zapojila do výzvy o dotáciu pre organizácie od Trnavského samosprávneho kraja. Podané boli dve žiadosti.  Tou hlavnou žiadosťou bola úprava tréningovej plochy na spodnom ihrisku - revitalizácia. Tú by sme chceli vyrovnať navezením zeminy, odstrániť burinu, aerifikovať,...
>

Garáž dostala novú bránu

Dňa 12. januára 2022 bola firmou STSZ a.s. namontovaná garážová brána. Drevená stará brána tam bola od svojho začiatku a už bolo treba jej výmenu. Nová plechová brána už bola vyrobená na konci minulého roka, ale koronavírus zapríčinil, že sa montovala až teraz. Pri demontáži starej a montáži novej...
>

Brigáda na spodnom ihrisku

Dňa 5.6.2021 sme zorganizovali spolu s rodičmi prípravky brigádu, aby sme skultúrnili spodné ihrisko. Ešte počas týždňa veľkú časť plochy skosil na traktori Tomáš Hubinský. V sobotu sme pomocou vyžínačov skosili vysokú trávu popri plote. Následne Miloš Královič zrovnal s JCB kopy hliny, pozberal...
>

Bude sa pokračovať ešte v tejto sezóne?

Mnohí sa už pýtajú ako to je. Bude sa pokračovať alebo sa predčasne ukončí aj tento ročník?   Radi by sme odpovedali na túto otázku, ale odpoveď je nevieme. Oblastné zväzy v Levickom, Galantskom a Dunajskostredskom svoje súťaže anulovali po konzultáciami s klubmi. V Západoslovenskom zväze a...
>

Na týždeň hracia plocha v odpočinku

Dňa 7. mája firma zrevitalizovala hlavnú hraciu plochu. To si vyžiada celotýždenný odpočinok trávnika. Ihrisko bude celý týždeň uzamknuté. Preto prosíme všetkých, aby to rešpektovali. Ide aj o bezpečnosť detí, keďže jedným z procesov bolo aj hnojenie trávnika a nechceme, aby prišli s touto chémiou...
>

Prezidentom klubu už 14 rokov

  10. februára 2007 na výročnej schôdzi bol zvolený nový 17 členný výbor. Prvé zasadnutie výkonného výboru sa konalo dňa 15. februára 2007, kde bol za predsedu TJ zvolený Ing. Ľubomír Krišica. V roku 2007 sa podarilo skvalitniť hraciu plochu a doplniť chýbajúce zábradlie, ktoré boli nevyhnutné...
>