Nová akcia

21.07.2008 16:53

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.