Chatrnúcha strieda Kopčan

Chatrnúcha strieda Kopčan

Počas zimnej prestávky prišlo v klube k zmene trénera "A"-mužstva. Po vyše dvoch rokoch koučovania Bohumíra Chatrnúcha pri "A"-mužstve prišlo nečakane k zmene. Medzi klubom a trénerom neprišlo k vzájomnej dohode na ďalšom pokračovaní. 

Klub s týmto nepočítal a po odchode trénera nemal žiadnu náhradu. Od piatka 31. januára 2014 sa zaoberal otázkou koho dosadiť na trénersku lavičku. Počas víkendu sa problém vyriešil. Nový tréner bol predstavený prezidentom a manažérom klubu pred dnešným tréningom.

Marián Kopčan sa s mužstvom zvítal a dal sa rovno do práce. V úvodnom tréningu si chlapcov otestoval. Sme plní očakávania, aké pozitívum tréner Kopčan do mužstva prinesie. Prajeme mu veľa zdaru v tejto novej úlohe.