Podali sme žiadosť na úpravu tréningovej plochy

Podali sme žiadosť na úpravu tréningovej plochy

Aj naša organizácia sa zapojila do výzvy o dotáciu pre organizácie od Trnavského samosprávneho kraja. Podané boli dve žiadosti. 

Tou hlavnou žiadosťou bola úprava tréningovej plochy na spodnom ihrisku - revitalizácia. Tú by sme chceli vyrovnať navezením zeminy, odstrániť burinu, aerifikovať, rekultivovať a podsiať trávou.

Výsledky hodnotenia budú známe v máji.