Prezidentom klubu už 14 rokov

 

10. februára 2007 na výročnej schôdzi bol zvolený nový 17 členný výbor.

Prvé zasadnutie výkonného výboru sa konalo dňa 15. februára 2007, kde bol za predsedu TJ zvolený Ing. Ľubomír Krišica.

V roku 2007 sa podarilo skvalitniť hraciu plochu a doplniť chýbajúce zábradlie, ktoré boli nevyhnutné zrealizovať, keďže v tomto roku dorastenci postúpili do kraja. Ešte sa vytvorili nové striedačky a doplnilo sa chýbajúce bariérové oplotenie.

Trénerom "A"-mužstva bol Emil Kitta a asistentom Jozef Franek st.

Fungovali muži, dorastenci a žiaci.

Dňa 26. augusta 2007 nás náhle opustil dlhoročný aktívny funkcionár, kamarát a kolega Jaroslav Franek.

 

V lete 2008 sme založili dorastencov "B", keď sa podarilo postúpiť v sezóne 2007/2008 s dorastom do IV. ligy SZ, trénerom dorastencov "B" sa stal Juraj Královič st.

Pred sezónou 2008/2009 skončil ako asistent Jozef Franek st. a nahradil ho dočasne Jozef Demovič.

21. jún 2008 oslava 80-výročia spojená s juniálesom. Na nej predseda ZSFZ Sapara slávnostne odovzdal víťazný pohár dorastencom za 1.miesto v V.lige Západ.

 

18.2.2011 bol po 4-ročnom období zvolený nový 11-členný výbor.